Pola oznaczone * są wymagane.


 

Obecnie odwiedza naszą stronę ...

Strona główna


   


 

Podziel się na mediach społecznościowych


  "Być niepospolitym i zajmującym we własnej wyobraźni, to łatwo. Lecz być niepospolitym w codziennym zwyczajnym życiu i wszystko przepoić nowością, oto mi zadanie".

                                                                                                                                        Maria Dąbrowska                                                                                                                                                                                        


   

  1. Witamy na stronie  Gimnazjum w Lubni. Bez względu na to, czy jesteś uczniem, czy rodzicem, mamy nadzieję, że ta strona będzie przydatnym źródłem informacji o wszystkich aspektach życia naszej szkoły.
  2. Gimnazjum w Lubni – Gmina Brusy istnieje od 01 września 1999 roku na podstawie Uchwały Nr V – 63/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie założenia gimnazjum publicznego w Lubni. Obwód szkoły obejmuje: Babią Łate, Gapowo, Główczewice, Kruszyn, Kaszubę, Krysewo pod Gliśno, Lamk, Lendy, Leśno, Lubnię, Lubnię wybudowanie i Leśniczówkę, Orlik, Parzyn, Peplin, Przymuszewo, Popówkę, Skoszewo, Skoszewko, Windorp, Wysoką Zaborską, Zalesie, Zalesie wybudowanie ( nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9)
  3. Szkoła towarzyszy uczniowi na drodze jego rozwoju, budując wartościowe środowisko wychowawcze, oparte na wzajemnej życzliwości, zaufaniu i porozumieniu.Uczniowie kończący nasze gimnazjum nie mają problemów z dostaniem się do wymarzonej szkoły. Absolwenci mają duże aspiracje edukacyjne i wybierają szkoły, które plasują się w czołówce rankingu szkół naszego powiatu. W nich też kontynuują proces edukacyjny. 
  4. Naczelnym zadaniem naszej szkoły jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju naszym uczniom. Wszystkie działania Gimnazjum w Lubni, zmierzają do wychowania człowieka twórczego, świadomego, umiejącego dokonać właściwych i odpowiednich wyborów oraz pewnie poruszającego się w świecie wartości ukierunkowanych na dobro, prawdę i piękno.
  5. Koncepcja rozwoju Gimnazjum w Lubni - Koncepcja rozwoju szkoły opiera się na kontynuacji wypracowanych i sprawdzonych działań, w sferze usług edukacyjnych i wychowawczych przy otwartości na zmiany będące efektem skutecznego planowania i świadomych zamierzeń. Podwyższanie jakości usług edukacyjnych jest nieustającym celem wszystkich pracowników szkoły.
  6. Nasze atuty: dobrze przygotowana kadra nauczycielska; w gimnazjum obowiązkowa nauka dwóch języków obcych oraz nauka języka kaszubskiego; jasne nowoczesne sale; pracownia komputerowa; udział w konkursach, przeglądach, spotkaniach; kólka zainteresowań i zajęcia wyrównawcze dla osób z kłopotami w nauce; biblioteka i czytelnia szkolna z komputerami i dostępem do Internetu; zajęcia opiekuńcze do odjazdu autobusów; dowóz wszystkich uczniów do szkoły, którzy mieszkają poza Lubnią; spotkania z ciekawymi ludźmi, twórcami ludowymi, warsztay rękodzielnicze, itd.; częste wyjazdy na basen, do kina, teatru do Trójmiasta, Bydgoszczy, Słupska i na ciekawe imprezy; coroczne wycieczki kilkudniowe po kraju i poza jego granicami; wspaniała atmosfera - wszyscy się znamy, nie ma u nas zbyt dużych konfliktów, bójek, używek, itp. 
  7. Co roku nasi uczniowie stają przed trudnym wyborem szkoły średniej, muszą podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości. My jako szkoła staramy się zapewnić rozwój takich kompetencji oraz postaw uczniów, które będą decydowały o sukcesie edukacyjnym naszych wychowanków na kolejnym szczeblu kształcenia. Staramy się precyzyjnie określać sposoby najefektywniejszego kształcenia, tak aby potencjalny absolwent był w pełni przygotowany do sprostania nowym wymaganiom.
  8. Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów, którzy opuścili jej mury. Dzięki temu mamy możliwość obserwowania, jakie szkoły wybierają nasi byli wychowankowie oraz ewentualnego modyfikowania programu nauczania do zmieniających się realiów społecznych pod odpowiednim kątem.

             gfzgzdgzdgzdgzdgf       
                   

Ciekawe miejsca na Kaszubach

CIEKAWE MIEJSCA NA KASZUBACH     

SZLAKI TURYSTYCZNE